Pasivní, aktivní a hybridní systémy pro následné ošetření výfukových plynů

Společnost Baumot nabízí univerzální výrobkové portfolio, které je tvořené pasivními, aktivními a hybridními filtračními systémy DPF a rovněž systémy DeNOx. Veškeré systémy jsou standardně vybavené zařízením pro sběr údajů a jsou vyrobené v souladu s kvalitativními nároky QM (OEM). Veškeré systémy se mohou díky použití patentovaných uzávěrů zabudovat nebo vymontovat v průběhu několika málo minut a rovněž jsou nenáročné na údržbu.


Pasivní systémy filtrů DPF s katalytickou povrchovou vrstvou na keramickém monolitu se regenerují úplně samočinně, průběžně a nezávisle na tlaku výfukových plynů.

Velká přednost pasivních systémů společnosti Baumot spočívá ve vlastní firemní technologii povrchových vrstev, která se individuálně sestavuje a vyrábí pro specifické požadavky (BA). Díky podpoře modulu DOC může regenerace probíhat již od průměrné teploty výfukových plynů 220 °C, a přitom podíl oxidů dusíku NO2/NOx zůstává konstantní (BA-B). Systém BA i systém BA-B se mohou bez problémů nasazovat pro veškeré vznětové motory od výkonu přes 18 kW a s průměrnou teplotou výfukových plynů 250 °C, popřípadě 220 °C.

Aktivní filtrační systémy DPF se regenerují i při extrémně nízké teplotě výfukových plynů, při samostatném zvýšení teploty výfukových plynů.

Systém s hořákem (BA-F) se vyznačuje tou jedinečnou vlastností, že se regeneruje podle naměřeného protitlaku výfukových plynů zcela automaticky, bez vnějšího přívodu energie a v průběhu provozu vozidla. To se uskutečňuje na základě rozehřívání výfukových plynů pomocí chladného plamene. Tím se umožňuje bezproblémová regenerace již při průměrných teplotách výfukových plynů méně než 50 °C. To se hodí zvláště pro taková vozidla, která se provozují v režimu „zastav a jeď“ („stop‑and‑go“), nebo která se nasazují jen krátkodobě.

Systém s topnými spirálami (BA-H) se regeneruje plně automaticky na základě zvýšení teploty výfukových plynů pomocí topné spirály, podle naměřeného protitlaku výfukových plynů. Pomocí připojení na napájecí zdroj se může regenerace uskutečňovat nezávisle na teplotě v průběhu provozu vozidla. To se hodí zvláště pro stacionární zařízení, jako jsou nouzové elektrické napájecí zdroje a kompresory.

V případě aditivního systému (BA-A) se k palivu vznětového motoru automaticky přimíchává aditivní prostředek. Tím se dosahuje zvýšení teploty výfukových plynů a regenerace se může uskutečnit při průměrné teplotě výfukových plynů od 280 °C. Systém BA-A je zvláště vhodný pro starší motory s vysokou spotřebou oleje nebo pro případy paliva s velmi vysokým obsahem síry (> 350 ppm).

Veškeré tyto filtrační systémy DPF se mohou podle požadavků navzájem kombinovat. V oboru následné úpravy výfukových plynů Vám můžeme nabídnout ideální systém pro jakoukoli aplikaci a pro jakékoli podmínky nasazení, a to na základě našich zkušeností, které jsme získávali téměř dvě desetiletí.

Kombinovaný systém je vhodný například tehdy, pokud se setkáte s vysokou hodnotou obsahu síry a s nízkou teplotou výfukových plynů. V takovém případě pro Vás nakonfigurujeme a vyrobíme individuální systém podle požadavků účinnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.Partner CZ
Advanpure CZ - SK s.r.o
Tel. +420 317 471 900
www.advanpure.cz

Auto gama s.r.o.
Tel. +420 602 424 660
www.autogama.cz

Car-Tour spol. s r.o.
Tel. +420 602 316 526
www.car-tour.cz

MAN Truck @ Bus s.r.o.
Tel. +420 736 620 161
www.mantruckandbus.cz

Minitrans Servis s r.o.
Tel. +420 603 225 334
www.minitrans.cz

PRO MOTOR Servis s.r.o
Tel. +420 606 754 404
www.promotor.cz

Scania CZ s.r.o.
Tel. +420 739 543 520
www.scania.cz

VDL Bus & Coach s.r.o.
Tel. +420 728 397 575
www.vdlbuscoach.cz

Partner SK
GENEI Nitra
Tel. +421 905 611 284
www.geneinitrabus.sk